English Elite

Kursy


Oferta kursów języka angielskiego w roku szkolnym 2018 / 2019:

Kursy dla dzieci w wieku 7-8 lat

Cena od 130 PLN / miesiąc
Zajęcia 1 x 60 minut / tydzień
Cena rocznego kursu: 960 PLN
2 raty x 480 PLN
8 rat x 130 PLN

Kursy dla dzieci w wieku 9-12 lat

Cena od 190 PLN / miesiąc
Zajęcia 2 x 45 minut / tydzień
Cena rocznego kursu: 1440 PLN
2 raty x 720 PLN
8 rat x 190 PLN

Kursy dla młodzieży w wieku 13-17 lat

Cena od 250 PLN / miesiąc
Zajęcia 2 x 60 minut / tydzień
Cena rocznego kursu: 1920 PLN
2 raty x 960 PLN
8 rat x 190 PLN

Kursy dla dorosłych

Cena od 190 PLN / miesiąc
Zajęcia 1x 90 minut / tydzień
Cena rocznego kursu: 1440 PLN
2 raty x 720 PLN
8 rat x 190 PLN

Intensywne kursy dla dorosłych 
  Kursy przygotowujące do egzaminów Cambridge.

Cena od 290 PLN / miesiąc
Zajęcia 2 x 75 minut / tydzień
Cena rocznego kursu: 2320 PLN
2 raty x 1160 PLN
8 rat x 290 PLN

Zajęcia indywidulane

Cena od 80 PLN za 60 minut