English Elite

Kursy


Jak co roku, oferujemy Państwu zajęcia odbywające się dwa razy w tygodniu oraz raz w tygodniu.

Zajęcia odbywające się dwa razy w tygodniu znacząco wpływają na tempo nauki i szybkość przyswajania wiedzy. Dwa zajęcia w tygodniu uczą systematyczności i dedykowane są w szczególności dzieciom i młodzieży oraz osobom dorosłym, które nie mają czasu uczyć się w domu.

Podczas każdych zajęć kładziemy nacisk przede wszystkim na mówienie w języku angielskim, rozumienie tekstów pisanych i słyszanych, wprowadzamy nowe słownictwo i utrwalamy wcześniej wprowadzony materiał. W przystępny sposób wprowadzamy gramatykę i uczymy różnych from wypowiedzi pisemnej.

Rodzaje kursów:


Kursy dla dzieci w wieku 9 lat, 10 lat, 11 lat, 12 lat

Zajęcia 1 x 45 minut / tydzień
Zajęcia 2 x 45 minut / tydzień

Kursy dla młodzieży w wieku, 13-14 lat, 15-16 lat, 17-18 lat

Zajęcia 1 x 60 minut / tydzień
Zajęcia 1 x 75 minut / tydzień
Zajęcia 2 x 60 minut / tydzień

Kursy przygotowujące do matury / egzaminów międzynarodowych

Zajęcia 1 x 75 minut / tydzień
Zajęcia 1 x 90 minut / tydzień
Zajęcia 2 x 75 minut / tydzień

Kursy dla dorosłych

Zajęcia 1 x 75 minut / tydzień
Zajęcia 1 x 90 minut / tydzień
Zajęcia 2 x 75 minut / tydzień


Cennik 2020 / 2021


Zajęcia raz w tygodniu: dzieci, młodzież, dorosli

Ilość zjęć / tydzień Cena kursu Płatność ratalna
1 x 45 minut 810 PLN 6 rat x 135 PLN
1 x 60 minut 1080 PLN 6 rat x 180 PLN
1 x 75 minut 1350 PLN 6 rat x 225 PLN
1 x 90 minut 1620 PLN 6 rat x 270 PLN
Zajęcia dwa razy w tygodniu: dzieci, młodzież, dorosli

Ilość zjęć / tydzień Cena kursu Płatność ratalna
2 x 45 minut 1520 PLN 8 rat x 190 PLN
2 x 60 minut 2000 PLN 8 rat x 225 PLN
2 x 75 minut 2400 PLN 8 rat x 300 PLN