English Elite

FAQ–Frequently asked questions


1. Dlaczego szkoła języka angielskiego English Elite?

  • English Elite to nowoczesna szkoła oferująca intensywne i efektywne zajęcia w niewielkich grupach i przyjaznej atmosferze
  • zajęcia w szkole English Elite prowadzone są głównie przez Olę Prochalską–Stępień, właścicielkę szkoły oraz wybranych i profesjonalnie przygotowanych lektorów, ponieważ priorytetem szkoły jest skuteczność zajęć i odpowiedź na potrzeby uczniów


2. Jaki jest koszt zajęć w English Elite?
Miesięczny koszt zajęć w szkole English Elite to 95 PLN - 295 PLN
Ceny rocznych kursów w English Elite wahają się od 760 PLN do 2320 PLN.


3. Jak liczne są grupy?
Grupy liczą tylko 4-6 osób.


4. Jaka jest intensywność zajęć? Ile minut trwają zajęcia?
Kursanci mają do wyboru zajęcia 45, 60, 75 oraz 90 minutowe dwa razy w tygodniu lub raz w tygodniu.


5. W jakich porach odbywają się zajęcia?
Zajęcia popołudniowo – wieczorne odbywają się w godzinach 14:00 – 21:00, zajęcia poranne w godzinach 7:30 - 11:30.


6. Jak sprawdzana jest wiedza słuchaczy?
Każda lekcja ma na celu sprawdzenie i powtórzenie wprowadzonego materiału, z kolei każdy przerobiony rozdział podręcznika kończy się testem gramatycznym i leksykalnym.


7. Czy na koniec zajęć językowych słuchacz otrzymuje certyfikat?
Słuchacze, którzy ukończyli dwa semestry nauki lub dany poziom zaawansowania, otrzymują certyfikat potwierdzający ukończenia kursu na danym poziomie biegłości językowej.
Warunkiem otrzymania certyfikatu jest zaliczenie wszystkich testów na minimum 60% oraz frekwencja wynosząca przynajmniej 60%.


8. Czy cena kursu uwzględnia materiały do nauki?
Każdy słuchacz, który zapisze się na całoroczny kurs języka angielskiego otrzymuje bezpłatny podręcznik oraz liczne dodatkowe materiały autorskie.


9. Co się dzieje w przypadku dłuższej nieobecności słuchacza na zajęciach?
Zgodnie z regulaminem, w przypadku czterech i więcej nieobecności na zajęciach (występujących po sobie) spowodowanych chorobą lub nieszczęśliwym wypadkiem, słuchaczowi przysługuje prawo do bezpłatnych zajęć językowych.
W przypadku nieobecności na zajęciach, każdy słuchacz otrzymuje wiadomość elektroniczną (e-mail), zawierającą materiały lekcyjne oraz dokładną informację o zrealizowanym materiale.
Wiadomość wysyłana jest do 48h po nieobecności na danych zajęciach.


10. Na jakich poziomach odbywa się nauka języka angielskiego?
Zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego nauka języka angielskiego w English Elite odbywa się na następujących poziomach:

  • A1 – beginner
  • A2 – elementary
  • B1 – pre intermediate
  • B2 – intermediate
  • B2+ upper –intermediate
  • C1 – advanced
  • C2 – proficiency